Op zoek naar tips & trics om je beter in je vel, beter in je leven, beter in je werk te voelen?

Onze maandelijkse nieuwsbrief staat boordevol relevante info en leuke weetjes. Schrijf je hier in.

Ongeldige Email
Version française

Beter in je vel, beter in je leven , beter in je werk

VIPSO, inventaris van sociaal en organisationeel functioneren

In tijden van crisis is het meer dan ooit van levensbelang alles wat kan leiden tot een duurzaam prestatiepeil op te sporen en te gebruiken. Als u alle stressgenererende obstakels kunt vinden en definitief uit de weg ruimen, als u kunt zeggen waar er in de eerste plaats ingegrepen moet worden en als u het Sociaal en Organisationeel Functioneren zo goed mogelijk kunt regelen, dan hebt u een enorme stap gezet in wat de nieuwste uitdaging is voor bedrijven en andere organisaties. Daartoe is er nu een vernieuwend strategisch instrument: de Inventaris van Sociaal en Organisationeel Functioneren (‘VIPSO’ of Inventaire de Performance Sociale et Organisationnelle).

Vitaliteit, Intelligentie, Prestatie & Flexibiliteit van de Organisatie

De VIPSO, een hulpinstrument bij diagnose en besluitvorming, geeft kostbare informatie over het sociale klimaat en de menselijke processen in een organisatie.

 • De VIPSO is een online vragenlijst (specifieker een organisational survey) aan de hand waarvan de drie dimensies ‘organisatie’, ‘management’ en ‘individu’ nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd.
 • In concreto meet de VIPSO drie soorten indicatoren:
  • Organisationele indicatoren: doorstroming van informatie, consistentie van verantwoordelijkheden en beslissingsmacht…
  • Managementsindicatoren: managementsverhoudingen, luisterend en dialogerend vermogen, omgaan met machtsverhoudingen, personalisering van de interacties…
  • Individuele indicatoren: motivatie, zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, sociale positionering...
 • Met behulp van de VIPSO legt u de sterke zowel als de zwakke punten en de stressbronnen in de organisatie bloot. Niet alleen symptomen, maar ook structurele, relationele of individuele oorzaken van stress worden aangewezen.
 • Aan de hand van de VIPSO kunt u bepalen wat u het eerst dient te doen om die oorzaken duurzaam aan te pakken, zowel op het vlak van de organisatie als relationeel en individueel.

De VIPSO kan worden voorgesteld aan een deel van de of aan alle personeelsleden (methodologische validiteitsdrempel: minstens 50 personen).

De VIPSO is een geavanceerd topinstrument, met een unieke toegevoegde waarde voor organisaties

 • Het is het eerste multifactoriële instrument dat is gebouwd op een interdisciplinaire wetenschappelijke benadering die gaat van de neuro- tot de organisatiewetenschappen. Het werd ontwikkeld door het Institut de Médecine Environnementale (IME).
 • Met de VIPSO kunt u de resultaten van een bedrijf vergelijken met de internationale ijkpunten van de ESTIME (Etude sur le Stress au Travail-IME), die werden verzameld in vijf landen en regio’s.
 • Het is een vernieuwend instrument dat prioriteiten voor actie opstelt afhankelijk van de frequentie van de onderzochte factor en van het vermoedelijke effect daarvan op stress.