De NeuroCognitive Behavioural Approach (NCA) is het resultaat van een transdisciplinaire wetenschappelijke aanpak, met inzichten uit de cognitieve psychologie, klinische wetenschappen als gedragstherapie en de neurowetenschappen.

De aanpak is cognitivistisch en behaviouristisch en maakt deel uit van de derde generatie van Cognitieve Gedragstherapieën, ontstaan in het begin van de jaren 1980.

Dankzij de NCA kunnen we de hersenmechanismen begrijpen die iemands gedrag aansturen. Het model stelt ons in staat de impact van hersenmechanismen op onze interacties, beslissingen en ons gedrag te meten. Tevens helpt de NCA om het onderscheid te maken tussen wat men kan behandelen of regelen en wat men niet kan wijzigen, enkel managen.

Wetenschappelijke onderbouw

De NCA is een interdisciplinair model dat voorkomt uit 30 jaar onderzoek en ontwikkeling, dat een bijdrage levert tot wetenschappelijke vooruitgang en voortdurend relevante resultaten van andere onderzoekslabo’s integreert.

De NCA staat dus voor een intrinsiek vernieuwend model dat transversale linken legt tussen onderzoek en terrein (ondernemingen, gezondheids- en onderwijsinstellingen, enz.) en tussen theorie en praktijk (management, persoonlijke ontwikkeling, change management, enz.).

Basisbeginselen van de methode

Ons wereldbeeld en onze handelingen worden gevormd en gestuurd door ons brein en neurale netwerken.

De NCA heeft deze interne mechanismen geïdentificeerd. Door je ervan bewust te worden kan je je leven in handen nemen, je vaardigheden en je potentieel ontplooien.

De NCA geeft je de knowhow om:

> Gedragsmechanismen op een objectieve manier te identificeren;

> Een helder inzicht te krijgen in persoonlijke uitdagingen;

> Van een automatische mentale modus te schakelen naar een mentale modus die past bij de situatie en de eigen intenties;

> Autonoom, bewust en efficiënt te handelen in elke omgeving.

1

ADAPTIEVE REGIE

Je bent soepel, betrokken, open. Je stelt je vragen en kan aanvaarden.

2

EMOTIONELE REGIE

Je ervaart plezier en passie. Je leeft volgens je waarden en ontwikkelt positieve automatische handelingen en denkpatronen.

3

GREGAIRE REGIE

Je bent assertief, neutraal, factueel, respectvol. Je bent aanwezig, stabiel, goed geankerd.

4

INSTINCTIEVE REGIE

Je bent vriendelijk, geruststellend, vervalt niet in stereotiep gedrag. Je bent alert, betrokken, levendig.

Hoe werkt de NCA ?

Of het nu gaat om geluk, verdriet of boosheid, de psychologie is er zich steeds meer van bewust dat neurale netwerken aan de basis liggen van onze emoties en ons gedrag.

Wanneer wij worden geconfronteerd met een situatie gaan die neurale netwerken ze analyseren zodat we ons eraan kunnen aanpassen met specifiek gedrag.

 

Maar het gebeurt wel eens dat het brein zich “vergist” en een mechanisme in gang zet dat niet gepast is in een bepaalde situatie. De NCA maakt het mogelijk om deze mechanismen (“stramienen”) te herkennen en uit te maken welk ervan de “regie” heeft op een bepaald ogenblik.

Eens we begrijpen wat er zich binnen in ons afspeelt, kunnen we naar de gepaste regie schakelen en het meest aangewezen mechanisme inzetten om te doen wat voor ons belangrijk is.

Wil je nog meer weten over Adaptieve Intelligentie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Newsletter

Bedankt voor uw inschrijving.