De + van het Instituut

De leidende academie voor NCA-opleidingen

Het INC International ligt aan de basis van de opleidingen in de Neurocognitieve Aanpak (NCA), gebaseerd op meer dan dertig jaar onderzoek in de neurowetenschappen, de cognitieve wetenschappen en de menswetenschappen.

De certificerende opleidingen in de NCA worden gegeven door drie instituten, gelegen in België, Frankrijk en Marokko.

Het INC heeft tot op heden meer dan 2.500 mensen opgeleid in de grondslagen van de NCA; zij mogen zich NCA Practitioner noemen.

Meer info

Door INC International gecertificeerde opleidingen

Het INC International overkoepelt de volgende academies:

 • INC Belgium
 • INC France
 • INC Maroc

Het INC International is het officiële certificeringsorgaan voor de Neurocognitieve Aanpak (NCA).

Certificering door het INC International geeft je de geloofwaardigheid en de erkenning die je voor je praktijk nodig hebt.

Neuropedagogie

Je leert pas duurzaam als je het leuk vindt, maar plezier op zich is niet genoeg om iets goed te leren.

Onze opleidingen zijn sterke, omvattende en coherente ervaringen.

 • Elke opleiding wordt allereerst beleefd als een ervaring die de deelnemer centraal stelt in het leerproces.
 • Het is een omvattende ervaring doordat een sessie wordt opgebouwd als een verhaal dat ontstaat vanuit de behoeften van de deelnemers, hun denkbeelden door elkaar schudt en uitloopt op het verwerven van nieuwe kennis en kunde.
 • De coherentie ten slotte vloeit voort uit het toepassen van de inhoud en van de instrumenten op ieder ogenblik van de opleiding.

Onze visie op pedagogie berust fundamenteel op bewustwording worden en het onderkennen van de spontane praktijk. Op die basis bouwen wij met de deelnemers aan instrumenten die we daarna valideren door ze theoretisch te onderbouwen en ze in de praktijk te brengen.

Van pedagogie voor volwassenen naar neuropedagogie

Waarom kun je makkelijker leren als je beweegt? De neurowetenschappen bieden antwoorden op vragen die de pedagogiek al eeuwenlang stelt. Onze coaches/animators passen die principes toe in hun dagelijkse praktijk en de deelnemers nemen wat ze leren tijdens de opleiding duurzaam in zich op. Een paar voorbeelden:

 • Aandacht en mind wandering: de capaciteit van de hersenen is begrensd, we kunnen ons niet langer dan tien à vijftien minuten na elkaar concentreren. Het is daarom belangrijk om momenten van concentratie af te wisselen met oplaadmomenten om een maximale efficiëntie en de best mogelijke inprenting in het geheugen te garanderen.
 • Actieve deelname en inprenting: de beste manier om een vaardigheid te ontdekken is door ze uit te proberen. Het is echter ook belangrijk om deze nieuwe leerinhouden in het langetermijngeheugen op te slaan, omdat ze anders geen routine kunnen worden waardoor een groot deel van de kennis weer verloren gaat.
 • Confrontatie van representaties: een volwassene is de actor van zijn eigen leerproces en slikt niet zomaar alles. Hij voelt de behoefte zijn voorstelling van een thema te vergelijken met nieuwe input.
 • Het tempo van een leersequentie : wil je de hele dag lang de aandacht voor het aangeleerde vasthouden, dan moet je het rooster zo invullen dat het rekening houdt met de cycli en het ritme van de hersenen.
 • Actieve pedagogie en spelpedagogie: onze hersenen ontwikkelen zich al miljoenen jaren rondom nieuwsgierigheid, aandacht, spel, fysieke activiteit … Dat moet meegenomen worden in een opleiding!

Een vernieuwende en vooruitstrevende pedagogische aanpak

E-learning in combinatie met « klassieke » workshops

Wij bieden een flexibele en stimulerende leeromgeving, waarin theoretische inzichten via zelfstudie worden gecombineerd met praktische lessen in workshops en in oefengroepen.

Je experimenteert en verwerft de kunde en de soft skills die je nodig hebt voor je project, en dus voor je professionele praktijk.

Je wordt begeleid in je traject via een virtueel leerplatform (LMS)

Zodra je begint aan je opleiding heb je, heel je traject lang, toegang tot ons virtuele leerplatform via je persoonlijke code, waarmee je elke dag de klok rond kunt inloggen voor:

 • Modules voor zelfstudie en e-learning en divers materiaal
 • Alle stappen op je leerweg (modules voor zelfstudie, virtuele klassen, opdrachten voor de oefengroepen, mentormomenten)
 • Een forum waarin je ervaringen kunt delen met de andere deelnemers

Deskundige opleiders en een internationale gemeenschap

Programma’s en opleiders van het hoogste niveau

Al onze opleidingen worden gegeven door experts met NCA-certificering.
Het INC International is het certificerende orgaan voor de NCA.
Wij voorzien in minimaal drie opleiders per opleidingsprogramma.

Een internationale gemeenschap van practitioners

Drie netwerken staan garant voor je zichtbaarheid.
Je wordt opgenomen in een gemeenschap van 2.500 NCA practitioners.

Een gepersonaliseerd traject

Een rodedraadproject gidst je door de hele opleiding

Je volgt de opleiding via een persoonlijk professioneel project dat de leidraad zal zijn waar je het hele traject lang op af kunt gaan.

Dat biedt je de gelegenheid live de instrumenten uit te proberen die je in de diverse lessen hebt ontdekt, voor je ze in het echt gaat gebruiken.

Werken in oefengroepen om het leerproces te stimuleren en voor meer interactie

Tijdens de opnamesessie vorm je oefengroepen.

In elke opleidingscyclus heb je bepaald werk te doen, met als doel het in de praktijk brengen van de instrumenten die je tijdens de workshops aangereikt hebt gekregen.

Mentoraat gedurende de hele opleiding

Een mentor of tutor volgt je groep gedurende het hele traject en halverwege heeft die een individueel gesprek met je.

Profil’INC®

Het invullen van de profil’INC-vragenlijst (Inventaris van Motivatie, Assertiviteit en Aanpassingsvermogen) en anderhalf uur individuele debriefing zijn in de inschrijving begrepen.

De vragenlijst profil’INC is een digitale oplossing die de gedragsdynamiek inventariseert. Hij is ontwikkeld op basis van de Neurocognitieve Aanpak.

Meer dan twaalf jaar al wordt de profil’INC gebruikt door honderden professionals uit het talentmanagement, de rekrutering, de coaching, en de wereld van de opleidingen en de soft skills.

Hij is het resultaat van meer dan dertig jaar interdisciplinair onderzoek en praktijkervaring.

Onderzoek en ontwikkeling

Tegenwoordig houdt het toelagenfonds van het Institut de Médecine Environnementale in Parijs vier grote onderzoeksoriëntaties aan: preventie in de gezondheidszorg, neuropedagogie, levenskwaliteit op de werkvloer en de ontwikkeling van duurzaam gedrag, aan de hand waarvan met name het volgende geleerd kan worden:

 • Een beter inzicht in stress en zijn adaptieve functies, zijn externe factoren (stressoren) en interne factoren (stressgevoeligheid)
 • Stress en de beroepsziekten die samenhangen met chronische stress
 • Ontwikkeling van cognitief en creatief vermogen, veerkracht, empathie en samenwerkingszin
 • Duidelijker inzicht in manieren van organiseren, beperking van storingen in relaties en beslissingen die samenhangen met cognitieve en emotionele vooroordelen op de werkvloer
 • Ontwerp en implementering van nieuwe veranderingsstrategieën
 • Voorbereiding op veranderingen in gedrag, samenleving en milieu van de wereld in aanbouw, op moeilijkheden en kansen.

Zo lopen er veel studies en proefschriften in samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke partners, in het bijzonder met professor Alain Berthoz, emeritus hoogleraar aan het Collège de France en lid van de Académie des Sciences, een grote naam in de hedendaagse cognitieve neurowetenschappen. Van oktober 2017 tot september 2018 was er een eerste studie op basis van een cross-assessmentprotocol tussen ruimtelijke herordeningsstrategie en groepspositionering (dominantie/onderwerping). Prof. Alain Berthoz heeft door zijn werk bijgedragen aan het centraal stellen van het lichaam en de beweging in de concepten en de experimenten in de neurowetenschappen. Hij heeft verschillende belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van de werking van de hersenen. Zijn werk omvat zowel strikt neurowetenschappelijke overwegingen als erkend onderzoek naar empathie en manieren van samenleven.

Het Fonds Institut de Médecine Environnementale werkt ook samen met de professoren Olivier Houdé en Géroire Borst van LaPsyDÉ, Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’Enfant, en sluit tal van wetenschappelijke partnerschappen.

Wil je nog meer weten over Adaptieve Intelligentie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Newsletter

Bedankt voor uw inschrijving.