Luieren betekent niet op vakantie zijn. Het is noch een luxe, noch een ondeugd.

Ontspannen is even belangrijk voor onze hersenen als vitamine D is voor ons lichaam.
Als we niet kunnen ontspannen, zijn de gevolgen mentaal even schadelijk als rachitis.

Paradoxaal genoeg is luieren noodzakelijk om eender welk werk uit te kunnen voeren.

Tim Kreider