Nudgen, hoe doe je dat?

Iedereen kan nudgen, zowel individueel als in een team of in een gezin.

De meeste nudges zijn grafische illustraties, ensceneringen of korte slagzinnen die de aandacht trekken.

Het doel is tot effectievere handelingen te komen en/of subtiel aan te sporen tot nieuw gedrag.

Denk aan een situatie die je wil veranderen of verbeteren, voor jezelf of voor anderen, en ga met al je creativiteit aan de slag om een nudge of “zachte aansporing” te bedenken.

Bij een nudge gaat het erom mogelijke keuzes voor te stellen en mensen aan te sporen om de juiste richting uit te gaan, voor hemzelf of voor een groep.

Wil je een effectieve nudge vinden en een pertinente keuzestructuur uitzetten, dan kan je je baseren op één of enkele van de tientallen gekende krachtige prikkels.

In deze infografie, vind je er alvast zeven die best wel effect hebben.

Welke prikkel ga jij gebruiken om je nudge uit te werken?

Doe deze oefening met je team of in je gezin. Je vindt er meer over in de goodie.